Kollisionsvarnare* – detektering av cyklist

"Kollisionsvarnare med auto-broms och detektering av cyklister samt fotgängare" är ett hjälpmedel för att assistera en förare som riskerar att köra på en fotgängare, framförvarande cykel eller fordon vilka är stillastående eller kör i samma riktning.
P3-1320- CW w FullBrake + Cykel - Symboler-2
Funktionen "ser" endast cyklister bakifrån, som har samma färdriktning.
P3-1320- CW w FullBrake + Cykel - Symboler
Optimalt exempel på vad systemet tolkar som cyklist – med tydlig kropps- och cykelkontur, rakt bakifrån och i bilens centrumlinje.

För optimal prestanda av systemet krävs att den systemfunktion som identifierar en cyklist, får så entydig information om kropps- och cykelkontur som möjligt – detta förutsätter möjlighet att urskilja cykel, huvud, armar, axlar, ben, över- och underkropp i kombination med ett mänskligt normalt rörelsemönster.

Om stora delar av cyklistens kropp eller cykel ej är synliga för funktionens kamera, kan systemet inte upptäcka en cyklist.

 • För att funktionen ska kunna upptäcka en cyklist måste denne vara vuxen och sitta på en "senior-cykel".
 • Cykeln måste vara utrustad med en väl synlig och godkänd1 bakåtriktad röd reflex, monterad minst 70 cm ovanför vägbanan.
 • Funktionen kan bara upptäcka cyklister rakt bakifrån och som har samma färdriktning – inte snett bakifrån, inte från sidan.
 • Cyklister som färdas vid vänster eller höger kant av bilens tänkta/förlängda sidolinjer kan detekteras sent eller inte alls.
 • Funktionens förmåga att upptäcka cyklister i skymning och gryning är begränsad – precis som för det mänskliga ögat.
 • Funktionens förmåga att upptäcka cyklister är avstängd vid körning i mörker och tunnlar – även vid tänd gatubelysning.
 • För optimal cykeldetektering ska funktionen City Safety™ vara aktiverad, se City Safety™.

 Varning

Kollisionsvarnare med auto-broms & detektering av cyklister är ett hjälpmedel.

Funktionen kan inte upptäcka:

 • alla cyklister i alla situationer och ser t.ex. inte delvis skymda cyklister.
 • cyklister i klädsel som döljer kroppskonturen eller som kommer från sidan.
 • cyklar som saknar bakåtriktad röd reflex.
 • cyklar lastade med större föremål.

Föraren är alltid ansvarig för att fordonet framförs på korrekt sätt och med säkerhetsavstånd anpassad till hastigheten.

 1. * Tillval/tillbehör.
 2. 1 Reflexen ska uppfylla rekommendation och villkor från aktuell marknads trafikmyndighet.

Relaterade dokument