Röststyrning – radio

Röststyr radion till att t.ex. byta station.

Följande dialoger är endast exempel, systemets svar kan variera beroende på situationen.

Byt station

Följande dialog med röstkommandon byter radiostation.
Användaren startar dialogen genom att säga: "Välj station".
Systemet svarar med: "Säg stationens namn".
Säg namnet på radiostationen.
Systemet växlar till radiostationens sändning.

Byt frekvens

Systemet förstår tal mellan 87,5 (åttiosju-komma-fem) och 108,0 (hundraåtta-komma-noll).

Följande dialog med röstkommandon byter radiofrekvens.
Användaren startar dialogen genom att säga: "Frekvens".
Systemet svarar med: "Säg frekvensen".
Säg en frekvens mellan 87,5 och 108,0 megahertz.
Systemet växlar till radiofrekvensen.

Fler kommandon

Fler kommandon för röststyrning av radio går att hitta genom att i normalvyn för MY CAR trycka på OK/MENU och välja InställningarInställningar för röststyrningLista över kommandonRadiokommandon.