Taklast

Vid taklast rekommenderas de lasthållare som Volvo har utvecklat. Detta för att undvika skador på bilen och för att uppnå största möjliga säkerhet vid färd.

Följ noggrant den monteringsanvisning som bifogas lasthållaren.

  • Kontrollera regelbundet att lasthållarna och lasten sitter ordentligt fast. Surra lasten väl med lastband.
  • Fördela lasten jämnt över lasthållarna. Lägg den tyngsta lasten underst.
  • Bilens vindfång och därmed bränsleförbrukningen ökar med lastens storlek.
  • Kör mjukt. Undvik häftiga accelerationer, hårda inbromsningar och hård kurvtagning.

 Varning

Bilens tyngdpunkt och köregenskaper förändras vid lastning på taket.

För information om maximalt tillåten last på taket, inklusive lasthållare och eventuell takbox, se Vikter.

Relaterade dokument