Styrservoolja – nivå

Bil med 4-cyl. motor har ingen styrservoolja. För bil med annan motor gäller att styrservooljans nivå ska ligga mellan behållarens MIN- och MAX-märken. Oljan behöver inte bytas.

P3-1020-S60/V60-Servo fluid refill

 Viktigt

Håll rent runt styrservobehållaren vid kontroll. Locket ska inte öppnas.

Kontrollera nivån vid varje service. Byte av olja behövs inte. Nivån ska ligga mellan MIN- och MAX-märkena.

För rekommenderad oljekvalitet, se Styrservoolja – kvalitet.

 Varning

Om ett fel uppstår i styrservosystemet eller motorn är avstängd och bilen måste bogseras, går styrningen betydligt tyngre än normalt. Läs om vad som gäller vid bogsering.

Var det här till hjälp?