Lampbyte – helljus

Helljuslampan är placerad innanför strålkastarens större täcklock.

 OBS

Gäller bilar med halogen-strålkastare.
P3-1320-S60/V60/V60H Halogen high beam bulb replacement
Ta loss täcklocket.
Lossa lampan genom att vrida moturs och sedan dra rakt ut.
Lossa kontaktstycket från lampan.
Byt ut glödlampan och passa in den i sockeln och vrid medurs för att sätta fast lampan. Den kan bara sättas fast på ett sätt.

Sätt tillbaka detaljerna i omvänd ordning.

Var det här till hjälp?