Lampbyte – halvljus

Halvljuslampan är placerad innanför strålkastarens större täcklock.

 OBS

Gäller bilar med halogen-strålkastare.
P3-1320-S60/V60/V60H Halogen low beam bulb replacement
Ta loss täcklocket.
Lossa kontaktstycket från lampan.

Lossa lampan genom att dra den rakt ut.

Styrpinnen på lampan ska vara rakt uppåt när den sätts dit och ett klickljud ska höras då den snäpps fast.

Sätt tillbaka detaljerna i omvänd ordning.

Var det här till hjälp?