Faktisk temperatur

Temperaturen som väljs i kupén motsvarar den fysiska upplevelsen med hänsyn tagen till yttertemperatur, lufthastighet, luftfuktighet, solinstrålning etc. som för tillfället råder i och kring bilen.

I systemet finns en solsensor som känner av på vilken sida solen skiner in i kupén. Detta medför att temperaturen kan skilja mellan höger och vänster luftmunstycken trots att regleringen är inställd på samma temperatur på båda sidor.