Körfältsassistans (LKA) – begränsningar

Körfältsassistans (Lane Keeping Aid) kamerasensor har begränsningar liknande det mänskliga ögats.

För mer information, läs om kamerasensorns begränsningar och se Kollisionsvarnare* – handhavande.

 OBS

I vissa krävande situationer kan Körfältsassistans ha svårt att hjälpa föraren på rätt sätt – då rekommenderas att funktionen stängs av.

Exempel på sådan situation kan vara:

  • vägarbete
  • vinterväglag
  • dålig vägbeläggning
  • mycket sportigt körsätt
  • dåligt väder med reducerad sikt.

Händerna på ratten

En förutsättning för att Körfältsassistans ska fungera är att föraren håller händerna på ratten, vilket LKA fortlöpande kontrollerar – om så inte sker, uppmanas föraren med ett textmeddelande att aktivt styra bilen.

Följer då föraren inte uppmaningen att börja styra, försätts Körfältsassistans i beredskapsläge – funktionen kommer sedan att vara avbruten tills föraren börjar styra bilen igen.

  1. * Tillval/tillbehör.

Var det här till hjälp?