Fartbegränsare – komma igång

En Fartbegränsare (Speed Limiter) kan betraktas som en omvänd farthållare – föraren reglerar hastigheten med gaspedalen men förhindras av Fartbegränsaren att av misstag överträda en i förväg vald/inställd hastighet.
P3-1246-312h-Fartbegränsare Rattknappar
Rattens knappsats och kombiinstrument.
  1. Ikon röd cirkel 1Fartbegränsare – På/Av.
  2. Ikon röd cirkel 2Beredskapsläge upphör och lagrad hastighet återupptas.
  3. Ikon röd cirkel 3 Beredskapsläge.
  4. Ikon röd cirkel 4Aktivera och justera maxhastighet.
  5. Ikon röd cirkel 5Vald hastighet.
  6. Ikon röd cirkel 6Fartbegränsare aktiv.

Sätta på och aktivera

När Fartbegränsaren är aktiv visas dess symbol (6) i kombination med en markering (5) vid inställd högsta hastighet i kombiinstrumentet.

Val och lagring av högsta möjliga hastighet i minnet kan göras både vid färd och stillastående.

Under färd

Tryck på rattknapp P3-1020-sv60 Symbol txt Speed LIMiter för att sätta på Fartbegränsaren.
Symbolen (6) för Fartbegränsare tänds på kombiinstrumentet.
När bilen rullar i önskad högsta möjliga hastighet: Tryck på någon av rattknapparna Ikon farthållare 2 eller Ikon farthållare 3 tills kombiinstrumentet visar en markering (5) vid önskad maxhastighet.
Fartbegränsaren är därefter aktiv och vald maxhastighet är lagrad i minnet.

Vid stillastående

Tryck på rattknapp P3-1020-sv60 Symbol txt Speed LIMiter för att sätta på Fartbegränsaren.
Stega med Ikon farthållare 2-knappen tills kombiinstrumentet visar en markering (5) vid önskad maxhastighet.
Fartbegränsaren är därefter aktiv och vald maxhastighet är lagrad i minnet.

Relaterade dokument