V60

2016 Late

Byte av hjul – montering

Det är viktigt att monteringen av hjulet utförs på ett korrekt sätt.

Ditsättning

 Varning

Kryp aldrig under bilen då den är upphissad på domkraft.

Låt aldrig passagerare uppehålla sig i bilen då den lyfts upp med domkraft. Om hjulbytet måste utföras i trafikerad miljö ska passagerare ställa sig på en säker plats.

Rengör anliggningsytorna mellan hjul och nav.
Sätt dit hjulet. Skruva åt hjulskruvarna ordentligt.

Sänk ner bilen så att hjulet inte kan rotera.

P3X-1020-Tighten the lug nuts
Dra fast hjulskruvarna korsvis. Det är viktigt att hjulskruvarna blir ordentligt åtdragna. Dra åt med 140 Nm. Kontrollera åtdragningsmomentet med momentnyckel.
Sätt tillbaka plasthattarna på hjulskruvarna.
Sätt tillbaka eventuell heltäckande hjulsida.

 OBS

  • Efter att ha pumpat ett däck, sätt alltid tillbaka ventilhatten för att undvika ventilskador orsakade av grus, smuts, m.m.
  • Använd enbart ventilhattar av plast. Ventilhattar av metall kan rosta och bli svåra att skruva loss.

 OBS

Hjulsidans uttag för ventilen ska vara över ventilen på fälgen vid montering.

Vid byte till annan däckdimension1

Gäller bilar med däcktrycksövervakning (TPMS)2: Kontakta en auktoriserad Volvoverkstad för uppdatering av mjukvara vid varje byte av däckdimension. En mjukvarunedladdning kan vara nödvändig både vid byte till större och mindre dimensioner, och även vid skifte mellan sommar- och vinterhjul.

  1. 1 Gäller endast S60/V60 Polestar med 350 hk
  2. 2 Standard på vissa marknader.

Var det här till hjälp?