Polering och vaxning

Polera och vaxa bilen när lacken är matt eller för att ge den ett extra skydd.

Bilen behöver inte poleras förrän den är minst ett år gammal, vaxning kan göras tidigare. Polera och vaxa inte bilen i direkt solljus.

Tvätta och torka bilen mycket noga före polering eller vaxning. Tvätta bort asfalt eller tjärstänk med asfaltsborttagare eller lacknafta. Svårare fläckar kan tas bort med fin slippasta (rubbing) avsedd för billack.

Polera först med polish och vaxa sedan med flytande eller fast vax. Följ noga instruktionerna på förpackningarna. Många preparat innehåller både polish och vax.

 Viktigt

Undvik vaxning samt polering på plast och gummi.

Vid användning av avfettningsmedel på plast och gummi, om nödvändigt gnugga endast med lätt tryck. Använd mjuk tvättsvamp.

Polering av blanklister kan nöta bort eller skada det blanka ytskiktet.

Polermedel som innehåller slipmedel ska inte användas.

 Viktigt

Enbart lackbehandlingar rekommenderade av Volvo ska användas. Andra behandlingar; såsom konservering, försegling, skydd, glansförsegling eller liknande kan skada lacken. Lackskada orsakad av sådana behandlingar täcks inte av Volvos garanti.

Relaterade dokument