Aktiv parkeringshjälp (PAP)* – handhavande

Den Aktiva parkeringshjälpen (PAP – Park Assist Pilot) hjälper föraren att parkera genom att först kontrollera om ett utrymme är tillräckligt stort och därefter vrida ratten och styra in bilen i utrymmet.

Kombiinstrumentet visar med symboler, grafik och text när olika moment ska utföras.

 OBS

Tänk på att ratten i vissa lägen kan skymma kombiinstrumentets anvisningar då den vrids under parkeringsmanövern.

1 – Sökning och kontrollmätning

P4-1220-Fickparkeringshjälp Scan + Stop

 OBS

Funktionen PAP mäter utrymme och vrider ratten – förarens uppgift är att:

 • hålla noggrann uppsikt runt bilen
 • följa kombiinstrumentets instruktioner
 • välja växel (bakåt/framåt)
 • reglera och hålla säker hastighet
 • bromsa och stanna.

PAP-funktionen söker upp och kontrollerar om en parkeringsyta är tillräckligt stor. Gör så här:

P3-1346-Knapp PAP

1. Aktivera PAP med ett tryck på denna knapp och kör inte fortare än 30 km/h (20 mph).

2.Ge akt på kombiinstrumentet och var beredd att stanna bilen då grafik och text anmodar det.
3.Stanna bilen då grafik och text anmodar så.

 OBS

PAP söker utrymme för parkeringsplats, visar instruktioner och styr in bilen på bilens passagerarsida. Men om så önskas kan bilen parkeras även på förarsidan av gatan:

 • Aktivera körriktningsvisaren åt förarsidan – då parkeras bilen på den sidan gatan istället.

2 – Inbackning

P4-1220-Fickparkeringshjälp Backning

Vid moment Backning kommer PAP att styra in bilen i parkeringsutrymmet. Gör enligt följande:

 1. Kontrollera att det är fritt bakåt och lägg i backväxeln.
 2. Backa långsamt och försiktigt utan att röra ratten – och inte fortare än 7 km/h (4 mph).
 3. Ge akt på kombiinstrumentet och var beredd att stanna bilen då grafik och text anmodar det.

 OBS

 • Håll händerna borta från ratten då PAP-funktionen är aktiverad.
 • Se till att ratten inte hindras på något sätt och kan rotera fritt.
 • För att uppnå bästa resultat – vänta tills ratten vridits färdigt innan körning bakåt/framåt påbörjas.

3 – Fixering

P4-1220-Fickparkeringshjälp Fixering

Efter att bilen backat in på parkeringsutrymmet ska den rätas upp och fixeras.

 1. Lägg i 1:ans växel eller D-läge, vänta tills ratten vridits och kör sakta framåt.
 2. Stanna bilen då grafik och textmeddelande anmodar det.
 3. Lägg i backväxeln och kör sakta bakåt tills grafik och textmeddelande anmodar att stanna.

Funktionen stängs av automatiskt efter avslutad parkering i kombination med att grafik och textmeddelande visar att parkeringen är avslutad. Föraren kan dock behöva göra en extra korrigering efteråt – endast föraren kan bedöma när bilen är ordentligt parkerad.

 Viktigt

Varningsavståndet är kortare när sensorerna används av PAP jämfört med när Parkeringshjälp använder sensorerna.
 1. * Tillval/tillbehör.

Var det här till hjälp?