Säkerhetsbälte – graviditet

En inbromsning kan få svåra följder om inte säkerhetsbältet används. Se därför till att samtliga passagerare har på sig säkerhetsbältet under färd.

Säkerhetsbälte ska alltid användas under graviditeten, men det är viktigt att det används på rätt sätt.

p3007 säkerhet och graviditet

Säkerhetsbältet ska ligga tätt an mot axeln, med den diagonala delen av säkerhetsbältet mellan brösten och på sidan av magen.

Höftdelen av säkerhetsbältet ska ligga platt mot sidan av låren och så lågt som möjligt under magen – det får aldrig tillåtas att glida upp. Säkerhetsbältet ska sitta så nära kroppen som möjligt utan onödigt slack. Kontrollera också att säkerhetsbältet inte har vridit sig.

Allt eftersom graviditeten framskrider ska gravida förare justera sätet och ratten, så att de har full kontroll över bilen (vilket innebär att man lätt måste kunna nå ratten och fotpedalerna). Eftersträva ett maximalt avstånd mellan magen och ratten.