Parkeringshjälp*

Parkeringshjälpen används som ett hjälpmedel vid parkering. En ljudsignal samt symboler på mittkonsolens bildskärm indikerar avståndet till det upptäckta hindret.

Parkeringshjälpens ljudnivå kan justeras under pågående ljudsignal med mittkonsolens VOL-vred. Ljudnivån kan även justeras i ljudinställningsmenyn som nås med ett tryck på SOUND eller i bilens menysystem MY CAR1.

Parkeringshjälp finns i två varianter:

  • Enbart bak
  • Både fram och bak.

 OBS

Då en dragkrok är konfigurerad med bilens elsystem, inkluderas dragkrokens utstick när funktionen mäter parkeringsutrymmet.

 Varning

  • Parkeringshjälpen kan aldrig ersätta det ansvar som föraren själv har vid parkering.
  • Sensorerna har döda vinklar där hinder inte kan upptäckas.
  • Var uppmärksam på t.ex. människor eller djur som befinner sig nära bilen.
  1. * Tillval/tillbehör.
  2. 1 Beroende av ljud- och mediasystem.

Var det här till hjälp?