Däcktrycksövervakning (TPMS)*1 – allmänt

Däcktrycksövervakningen TPMS (Tyre Pressure Monitoring System) varnar föraren när trycket är för lågt i ett eller flera av bilens däck.

Systembeskrivning

TPMS-systemet använder sensorer som är placerade inuti luftventilen i varje hjul. När bilen färdas i ca 30 km/h (20 mph) känner systemet av däcktrycket.

Både fabriksmonterade- och tillvalshjul kan utrustas med TPMS-sensorer i ventilerna.

Systemet ersätter inte vanligt underhåll av däck.

Meddelanden

Om trycket är för lågt tänds kontrollsymbolen P1 USA 820 TPMS symbol (small) i kombiinstrumentet och ett av följande meddelanden visas:

 • Lågt däcktryck. Kontrollera höger framdäck
 • Lågt däcktryck. Kontrollera vänster framdäck
 • Lågt däcktryck. Kontrollera höger bakdäck
 • Lågt däcktryck. Kontrollera vänster bakdäck
 • Däck behöver pumpas nu. Kontrollera höger framdäck
 • Däck behöver pumpas nu. Kontrollera vänster framdäck
 • Däck behöver pumpas nu. Kontrollera höger bakdäck
 • Däck behöver pumpas nu. Kontrollera vänster bakdäck
 • Däcktryckssystem Service erfordras

Om hjul utan TPMS-sensorer används eller om en sensor har slutat fungera kommer Däcktryckssystem Service erfordras att visas.

För information om korrekt däcktryck, se Däck - lufttryck.

 Viktigt

Om ett fel uppstår i TPMS-systemet kommer kontrollsymbolen P1 USA 820 TPMS symbol (small) i kombiinstrumentet att blinka i ca 1 minut och sedan lysa med fast sken. Ett meddelande visas också i kombiinstrumentet.
 1. * Tillval/tillbehör.
 2. 1 Endast möjlig på S60/V60 Polestar med 350 hk.

Var det här till hjälp?