Start/Stop* – motorn auto-startar inte

Vissa kombinationer av motor och växellåda är försedda med en Start/Stop-funktion vilken träder i funktion vid t.ex. stillastående bilkö eller väntan vid trafikljus.

Motorn auto-startar inte alltid efter att ha auto-stoppat.

I följande fall auto-startar inte motorn efter att ha auto-stoppat:

VillkorM/A1
En växel är ilagd utan frikoppling – en displaytext uppmanar föraren att ställa växelspaken i neutralläge för att auto-start ska kunna ske.M
Föraren är obältad.M
Föraren är obältad, växelväljaren är i P-läge och förardörren är öppen – en normal motorstart måste göras.A
  1. * Tillval/tillbehör.
  2. 1 M = Manuell växellåda, A = Automatisk växellåda.