V60

2016 Late

Däcktrycksövervakning (TPMS)*1 – justera (omkalibrering)

TPMS (Tyre Pressure Monitoring System) använder sig av ett referensvärde som varning för lågt däcktryck utgår ifrån.

Ändra referensvärdet genom att omkalibrera systemet, till exempel vid körning med tung last.

 OBS

Vid höghastighetskörning (över 160km/h (100 mph)) bör däcktrycket justeras enligt Volvos rekommenderade däcktrycksvärden.

TPMS justerar referensvärdet automatiskt vid denna hastighet. För att systemet ska fungera korrekt ska omkalibrering ej utföras.

 OBS

Bilen måste stå stilla då kalibrering påbörjas.
Inställningar görs med mittkonsolens reglage, se MY CAR.
Pumpa däcken till önskat tryck enligt däcktrycksdekalen på förarsidans dörrstolpe (mellan fram- och bakdörr).
Starta motorn.
Öppna menysystemet MY CAR.
Välj menyn Däcktryck.
Välj Kalibrera däcktrycket och tryck OK.
Kör i minst 10 minuter i lägst 30 km/h (20 mph).
Kalibreringen utförs automatisk efter initiering av föraren. Systemet ger ingen bekräftelse när kalibreringen är utförd.

De nya referensvärdena gäller tills steg 1-5 görs om.

  1. * Tillval/tillbehör.
  2. 1 Endast möjlig på S60/V60 Polestar med 350 hk.

Var det här till hjälp?