Fjärrstart (ERS) – handhavande

Fjärrstart (ERS – Engine Remote Start) innebär att bilens motor kan startas på distans för att kunna värma upp/kyla ner kupén innan avfärd. ERS aktiveras via nyckel och/eller via Volvo On Call*, se .
P3-1346-Fjärrnyckel fjärrstart (ERS)
Nyckelns knappar för fjärrstart.
 1. Ikon röd cirkel 1Upplåsning
 2. Ikon röd cirkel 2Låsning
 3. Ikon röd cirkel 3Trygghetsbelysning
 4. Ikon röd cirkel 4Upplåsning baklucka
 5. Ikon röd cirkel 5Information1

Fjärrstarta motorn

För att kunna fjärrstarta motorn måste bilen vara låst och motorhuven stängd.

Gör så här:

 1. Gör ett kort tryck på nyckelns knapp (2).
 2. Gör direkt därefter ett långt tryck – minst 2 sekunder – på knapp (3).

Om förutsättningarna för fjärrstart är uppfyllda sker följande:

 1. Körriktningsvisarna blinkar snabbt några gånger.
 2. Motorn startar.
 3. Att motorn startat verifieras därefter med att körriktningsvisarna lyser med fast sken i 3 sekunder.

 OBS

Efter fjärrstart är bilen fortsatt låst, dock med deaktiverad rörelsesensor*.

Med PCC2-nyckel

P3-1220-Fjärrnyckel Symbol 'i'

Ljusindikeringen för Trygghetsbelysning3 blinkar några gånger vid knapptryckning och övergår sedan till fast sken om alla kriterier för fjärrstart är uppfyllda. Detta innebär dock inte att fjärrstart har startat motorn.

För kontroll om fjärrstart har startat motorn, kan användaren trycka på knapp (5) – om motorn har startat sker en ljusindikering vid knapparna (2) och (3).

Aktiva funktioner

Med fjärrstartad motor är följande funktioner aktiverade:

 • Klimatsystem
 • Audio-/videosystem
 • Trygghetsbelysning.

Deaktiverade funktioner

Med fjärrstartad motor är följande funktioner deaktiverade:

 • Strålkastare
 • Positionsljus
 • Nummerplåtsbelysning
 • Vindrutetorkare.

Fjärrstart avbryts

Följande moment stänger av en fjärrstartad motor:

 • Fjärrnyckelns knapp (1), (2) eller (4) trycks in
 • Bilen låses upp
 • En dörr öppnas
 • Gas- eller bromspedal trycks ner
 • Växelväljaren förs ur P-läge
 • Aktiv fjärrstart-tid överskrider 15 minuter.

När en fjärrtartad motor stängs av, lyser körriktningsvisarna med fast sken i 3 sekunder.