V60

2016 Late

Däcktrycksövervakning (TPMS)*1 – aktivera/deaktivera2

På vissa marknader är det möjligt att aktivera/deaktivera däcktrycksövervakningen TPMS (Tyre Pressure Monitoring System).

 OBS

Bilen måste stå stilla då däcktrycksövervakningen aktiveras/deaktiveras.
Inställningar görs med mittkonsolens reglage, se MY CAR.
Starta motorn.
Öppna menysystemet MY CAR.
Välj menyn Däcktryck.
Välj Tryckövervakning och tryck OK.
Ett X visas i informationsdisplayen om systemet aktiveras, alternativt försvinner om systemet deaktiveras.
  1. * Tillval/tillbehör.
  2. 1 Endast möjlig på S60/V60 Polestar med 350 hk.
  3. 2 Endast på vissa marknader.

Var det här till hjälp?