Telefonbok – snabbsökning kontakter

Vrid i telefonkällans normalvy TUNE åt höger så visas en lista över kontakter.

Vrid TUNE för att välja och tryck OK/MENU för att ringa upp.

Under namnet på kontakten står det telefonnummer som är valt som standard. Om symbolen ▼ finns till höger om kontakten finns flera telefonnummer lagrade till kontakten. Tryck OK/MENU för att visa numren. Byt och ring upp ett annat nummer än det som är valt som standard genom att vrida TUNE. Tryck OK/MENU för att ringa upp.

Sök i listan av kontakter genom att via mittkonsolens knappsats knappa in början på kontaktens namn. För knapparnas funktion, se Telefonbok – söka kontakter.