Ställa in tidsavstånd till framförvarande fordon

Det går att ställa in vilket tidsavstånd till framförvarande fordon som ska hållas för Pilot Assist*.
Px-2037-iCup-Set distance for cruise control functions
Reglage för tidsavstånd.
  1. P5-Icon red circle 1Minska tidsavstånd
  2. P5-Icon red circle 2Öka tidsavstånd
  3. P5-Icon red circle 3Avståndsindikering
Tryck på rattknapp (1) eller (2) för att minska eller öka tidsavstånd.
Avståndsindikeringen (3) visar aktuellt tidsavstånd.

Olika tidsavstånd till framförvarande fordon kan väljas och visas i förardisplayen som 1–5 stycken horisontella streck – ju fler streck desto längre tidsavstånd. Ett streck motsvarar ca 1 sekund till framförvarande fordon, 5 streck motsvarar ca 3 sekunder.

För att kunna följa framförvarande bil på ett mjukt och komfortabelt sätt, tillåter Pilot Assist tidsluckan att variera påtagligt i vissa lägen. I låg fart, då avstånden blir korta, ökar Pilot Assist tidsluckan något.

 OBS

När symbolen i förardisplayen visar en bil och en ratt, följer Pilot Assist ett framförvarande fordon med ett förvalt tidsavstånd.

Då endast en ratt visas, finns inget framförvarande fordon inom rimligt avstånd.

 OBS

  • Ju högre hastighet desto längre blir avståndet i meter räknat, för ett givet tidsavstånd.
  • Använd endast tidsavstånd som är tillåtna enligt lokala trafikbestämmelser.
  • Om förarstöden inte verkar reagera med en hastighetsökning vid aktivering, kan orsaken vara att tidsavståndet till framförvarande fordon är kortare än det förvalda tidsavståndet.

 Varning

  • Använd endast tidsavstånd som passar aktuellt trafikförhållande.
  • Föraren bör vara medveten om att korta tidsavstånd ger begränsad tid att reagera och agera om en oförutsedd trafiksituation uppstår.
  1. * Tillval/tillbehör.