Temperaturövervakning av laddkabel

För att bilens hybridbatteri ska laddas säkert varje gång1, har laddkabelns kontrollenhet samt stickkontakt inbyggdaövervakningsanordningar av temperaturen.

Temperaturövervakningen sker dels i kontrollenheten och dels i stickkontakten.

Övervakning i kontrollenheten

Laddningen stängs av om temperaturen i kontrollenheten blir för hög, detta för att skydda elektroniken. Det kan t.ex. ske vid hög yttertemperatur eller kraftigt solljus direkt på kontrollenheten.

Övervakning i stickkontakt

Laddströmmen reduceras om temperaturen i stickkontakten blir för hög. Om temperaturen överstiger en kritisk gräns avbryts laddningen helt.

 Viktigt

Om temperaturövervakningen automatiskt har sänkt laddströmmen vid upprepade tillfällen och laddningen avbrutits måste orsaken till överhettningen utredas och åtgärdas.

 Viktigt

Undvik att utsätta kontrollenheten och dess stickpropp för direkt solljus. Överhettningsskyddet i stickproppen riskerar i så fall att reducera eller avbryta laddningen av bilen.

 Viktigt

Om laddningen ofta oavsiktligen avbryts bör laddkabeln och bilens laddningssystem kontrolleras av en utbildad och kvalificerad Volvo-servicetekniker. Vägguttaget bör även kontrolleras av en licenserad elektriker.
  1. 1 Avser laddning med mode 2-laddkabel.