Elektronisk stabilitetskontroll

Funktionen elektronisk stabilitetskontroll (ESC1) hjälper föraren att undvika sladd och förbättrar bilens framkomlighet.
Px-2037-iCup-Electronic Stability Control symbol

Förardisplayen visar denna symbol då systemet ingriper.

Bromsingrepp från systemet kan upplevas som ett pulserande ljud och vid gaspådrag kan bilen accelerera långsammare än förväntat.

Systemet består av följande delfunktioner:
 • Stabilitetsfunktion2
 • Antislir- och dragkraftsfunktion
 • Motorbromskontroll
 • Släpvagnsstabilisator

 Varning

 • Funktionen är ett kompletterande förarstöd med avsikt att underlätta körningen och göra den säkrare – den kan emellertid inte hantera samtliga situationer vid alla trafik-, väder- och vägförhållanden.
 • Föraren rekommenderas att läsa ägarmanualens samtliga avsnitt om denna funktion för att ta del av bl.a. dess begränsningar, vilka föraren ska vara medveten om innan funktionen används.
 • Förarstödsfunktioner kan inte ersätta förarens uppmärksamhet och omdöme utan denne är alltid ansvarig för att bilen framförs på ett säkert sätt, med lämplig hastighet och med lämpligt avstånd till andra fordon samt i enlighet med gällande trafikregler och bestämmelser.

Stabilitetsfunktion2

Funktionen kontrollerar hjulens driv- och bromskraft individuellt för att stabilisera bilen.

Antislir- och dragkraftsfunktion

Funktionen är aktiv i låg fart och bromsar de drivhjul som slirar för att ytterligare dragkraft ska överföras till drivhjul som inte slirar.

Funktionen kan även förhindra att drivhjulen slirar mot vägbanan under acceleration.

Motorbromskontroll

Motorbromskontrollen (EDC3) kan förhindra ofrivillig hjullåsning, t.ex. vid motorbromsning på halt underlag. Ofrivillig hjullåsning under körning kan bl.a. försvåra förarens möjlighet att styra bilen.

Släpvagnsstabilisator*4

Släpvagnsstabilisatorns (TSA5) funktion är att stabilisera en bil med tillkopplat släpfordon i situationer där ekipaget kommit i självsvängning.

 1. 1 Electronic Stability Control
 2. 2 Kallas även antisladdfunktion.
 3. 3 Engine Drag Control
 4. * Tillval/tillbehör.
 5. 4 Släpvagnsstabilisatorn är inkluderad vid installation av Volvo original dragkrok.
 6. 5 Trailer Stability Assist