Launch-funktion*

Launch kan användas när maximal acceleration behövs från stillastående. Funktionen finns tillgänglig för körlägena: Hybrid, Constant AWD och Power.

Aktivera Launch

Se till att bilen står stilla och att hjulen pekar rakt framåt.
Lägg i växelläge D.
Tryck ner bromspedalen helt.
Tryck därefter ner gaspedalen helt.
Släpp upp bromspedalen inom 2 sekunder.

 OBS

Om Launch-funktionen inte fungerar, vänta några minuter och låt drivlinan komma ner i arbetstemperatur innan ett nytt försök.

 Viktigt

Drivlinan utsätts för slitage vid användning av Launch och därför är funktionen enbart tillgänglig ett begränsat antal gånger.
  1. * Tillval/tillbehör.

Relaterade dokument