Detektering av hinder med assistans vid kollisionsrisk

Assistans vid kollisionsrisk1 kan hjälpa föraren att detektera olika former av hinder.

Funktionen kan upptäcka fotgängare, cyklister eller fordon vilka är stillastående eller rör sig i samma riktning som den egna bilen och befinner sig framför. Funktionen kan även upptäcka fotgängare, cyklister eller stora djur vilka korsar vägen framför den egna bilen.

 Varning

Varning och bromsingrepp kan komma sent eller utebli helt. Föraren är alltid ansvarig för att fordonet framförs på korrekt sätt och med säkerhetsavstånd anpassat till hastigheten.

Fordon

För att funktionen ska kunna detektera ett fordon i mörker, måste dess fram- och baklyktor fungera och lysa tydligt.

Cyklist

P5-1507-City Safety, detection of cyclists
Exempel på vad funktionen tolkar som cyklist – med tydlig kropps- och cykelkontur.

För bra prestanda av systemet krävs att kamera- och radarenheter som identifierar en cyklist får så entydig information om kropps- och cykelkontur som möjligt – detta förutsätter möjlighet att urskilja cykel, huvud, armar, axlar, ben, över- och underkropp i kombination med ett mänskligt normalt rörelsemönster.

Om stora delar av cyklistens kropp eller cykel inte är synliga för funktionens kamera, kan systemet inte upptäcka en cyklist.

För att funktionen ska kunna upptäcka en cyklist måste denne vara vuxen och sitta på en cykel avsedd för vuxna.

 Varning

Funktionen är ett kompletterande förarstöd men kan inte upptäcka alla cyklister i varenda situation och kan t.ex. inte se:
 • delvis skymda cyklister.
 • cyklister om kontrasten till cyklistens bakgrund är dålig.
 • cyklister i klädsel som döljer kroppskonturen.
 • cyklar lastade med större föremål.

Fotgängare

P5-1507-City Safety, detection of pedestrians
Exempel på vad funktionen betraktar som fotgängare med tydlig kroppskontur.

För bra prestanda av systemet krävs att kamera- och radarenheter som identifierar fotgängare får så entydig information om kroppskontur som möjligt – detta förutsätter möjlighet att urskilja huvud, armar, axlar, ben, över- och underkropp i kombination med ett mänskligt normalt rörelsemönster.

För att en fotgängare ska kunna detekteras krävs en kontrast till bakgrunden vilket kan bero på kläder, bakgrund, väderförhållanden etc. Vid låg kontrast kan fotgängare upptäckas sent eller inte alls vilket kan innebära sena eller helt uteblivna varningar och bromsingrepp.

Funktionen kan detektera fotgängare även i mörker om de är upplysta av bilens strålkastare.

 Varning

Funktionen är ett kompletterande förarstöd men kan inte upptäcka alla fotgängare i varenda situation och kan t.ex. inte se:
 • delvis skymda fotgängare, personer i klädsel som döljer kroppskonturen eller fotgängare kortare än 80 cm (32 tum).
 • fotgängare om kontrasten till fotgängarens bakgrund är dålig.
 • fotgängare som bär på större föremål.

Större djur

P5-1617-s+v90 CitySafety Animal
Exempel på vad funktionen tolkar som större djur – stillastående eller långsamt gående och med tydlig kroppskontur.

För bra prestanda av systemet krävs att den systemfunktion som identifierar ett större djur (t.ex. älg och häst) får så entydig information om kroppskontur som möjligt – detta förutsätter möjlighet att urskilja djuret rakt från sidan i kombination med ett för djuret normalt rörelsemönster.

Om delar av djurets kropp inte är synliga för funktionens kamera, kan systemet inte upptäcka djuret.

Funktionen kan detektera stora djur även i mörker om de är upplysta av bilens strålkastare.

 Varning

Funktionen är ett kompletterande förarstöd men kan inte upptäcka alla större djur i varenda situation och kan t.ex. inte se:
 • delvis skymda större djur.
 • större djur sedda rakt framifrån eller rakt bakifrån.
 • större djur som springer eller rör sig snabbt.
 • större djur om kontrasten till djurets bakgrund är dålig.
 • mindre djur som t.ex. hundar och katter.

Varning och bromsingrepp kan komma sent eller utebli helt. Föraren är alltid ansvarig för att fordonet framförs på korrekt sätt och med säkerhetsavstånd anpassat till hastigheten.

 1. 1 Collision Avoidance