Pedestrian Protection System

Pedestrian Protection System (PPS) är ett system som i vissa frontala kollisioner bidrar till att lindra en fotgängares sammanstötning med bilen.

Vid vissa frontalkollisioner med en fotgängare reagerar sensorer i fronten på bilen och systemet aktiveras.

Vid aktivering av PPS sker följande:
  • Den bakre delen av huven lyfts.
  • Ett automatiskt larm skickas via Volvo Assistance*.

Sensorerna är aktiva vid en hastighet av ca 25–50 km/h (15–30 mph).

Sensorerna är konstruerade att känna av en kollision med ett objekt som har liknande egenskaper som en människas ben.

 OBS

Det kan finnas objekt i trafikmiljön som ger en signal till sensorerna som liknar en kollision med en fotgängare. Vid kollision med ett sådant objekt är det möjligt att systemet aktiveras.

 Varning

Montera inte på några tillbehör eller ändra på någonting i fronten. Felaktigt ingrepp i fronten kan orsaka fel funktion i systemet och leda till allvarlig personskada och materiella skador på bilen.

Volvo rekommenderar att torkararmarna ska vara original och att endast originaldelar används till dem.

 Varning

Gör aldrig några ändringar eller reparationer av systemet på egen hand. Volvo rekommenderar att en auktoriserad Volvoverkstad kontaktas. Felaktigt ingrepp i systemet kan orsaka felaktig funktion och få allvarliga personskador till följd.

 Varning

Volvo rekommenderar att en auktoriserad Volvoverkstad kontaktas vid eventuella skador på fronten på bilen för att säkerställa att systemet är intakt.

Symboler i förardisplayen

SymbolInnebörd
P5-1617-S90/V90–Safety–Symbol Pedestrian Protection System
PPS har aktiverats, eller ett fel har uppstått i systemet. Följ given rekommendation.
  1. * Tillval/tillbehör.