Skadad vindruta

Det är viktigt att åtgärda en skadad vindruta så tidigt som möjligt. Mindre skador på grund av t.ex. stenskott kan ofta repareras utan byte av hela vindrutan. Volvo rekommenderar att en auktoriserad Volvoverkstad kontaktas om vindrutan skadas.

Små glasskador

Reparera om möjligt skadan inom 24 timmar för att undvika att den förvärras. Om vindrutan har fått en mindre skada kan ett stenskottsplåster skydda det skadade området från damm och smuts fram till att den reparerats.

Stora glasskador

Vid stora skador på vindrutan behöver hela rutan bytas ut.

 Varning

Kör inte bilen om vindrutan har stora skador. Skadorna kan snabbt förvärras, försämra förarens sikt och förhindra möjligheten att köra bilen på ett säkert sätt.

Byte av vindruta

Det är viktigt att den nya vindrutan och dess installation uppfyller Volvos specifikationer för säkerhet och kompatibilitet med bilens funktioner. Volvo rekommenderar en auktoriserad Volvoverkstad för byte av vindruta.

Byte av vindruta i bil med head-up-display*

Vindrutan i bilar utrustade med head-up-display är särskilt konstruerad för att kunna visa den projicerade bilden. Vid byte av vindruta behöver rätt typ av glas användas för att head-up-displayen ska fungera.

  1. * Tillval/tillbehör.