Säkerhetsläge

Säkerhetsläge är ett skydd som träder i kraft när en kollision kan ha skadat någon viktig funktion i bilen som t.ex. bränsleledningar, sensorer för något av skyddssystemen eller bromssystemet.

Om bilen varit utsatt för en kollision kan texten Säkerhetsläge Se ägarmanual visas i förardisplayen tillsammans med varningssymbolen, om displayen är oskadd och bilens elsystem fortfarande fungerar. Meddelandet betyder att bilens funktionalitet är nedsatt.

 Varning

Försök under inga omständigheter återstarta bilen om det luktar bränsle när meddelandet Säkerhetsläge Se ägarmanual visas i förardisplayen. Lämna bilen snarast.

Om bilen är satt i säkerhetsläge är det möjligt att försöka återställa systemet för att starta och förflytta bilen en kortare sträcka, t.ex. om den befinner sig i ett trafikfarligt läge.

 Varning

Försök aldrig själv reparera bilen eller återställa elektroniken efter att den varit i säkerhetsläge. Det kan resultera i personskador eller att bilen inte fungerar som normalt. Volvo rekommenderar att låta en auktoriserad Volvoverkstad sköta kontrollen och återställandet av bilen till normal status efter att Säkerhetsläge Se ägarmanual visats.

 Varning

Då bilen är försatt i säkerhetsläge får den inte bogseras. Den ska bärgas från platsen. Volvo rekommenderar att den bärgas till en auktoriserad Volvoverkstad.