Dragkrok*

Bilen kan utrustas med en dragkrok som gör det möjligt att dra t.ex. en släpvagn efter bilen.

Det kan finnas olika varianter av dragkrok för bilen, kontakta en Volvoåterförsäljare för mer information.

 Viktigt

När bilen stängs av kan den konstanta batterispänningen till släpvagnskontakten automatiskt stängas av för att inte ladda ur startbatteriet.

 Viktigt

Dragkulan behöver regelbundet rengöras och smörjas in med fett för att förhindra slitage.

 OBS

När kulhandske med svängningsdämpare används ska dragkulan inte smörjas in.

Detta gäller även vid montering av cykelhållare som kläms fast runt dragkulan.

 OBS

Om bilen är utrustad med dragkrok finns ingen bakre infästning för bogserögla.
  1. * Tillval/tillbehör.