Möjlighet att reducera hastighet med assistans vid kollisionsrisk

Assistans vid kollisionsrisk1 kan hjälpa till att förhindra en kollision eller sänka kollisionshastigheten.

Är hastighetsskillnaden mellan den egna bilen och hinder större än följande angivna hastigheter kan den automatiska bromsfunktionen inte förhindra en kollision men däremot mildra konsekvensen av den.

Fordon

För ett framförvarande fordon kan bromsassistans reducera hastigheten med upp till 60 km/h (37 mph).

Cyklister

För en cyklist kan bromsassistans reducera hastigheten med upp till 50 km/h (30 mph).

Fotgängare

För en fotgängare kan bromsassistans reducera hastigheten med upp till 45 km/h (28 mph).

Större djur

Vid risk för en kollision med ett stort djur kan bromsassistans reducera bilens hastighet med upp till 15 km/h (9 mph).

Bromsfunktionen för stora djur är i första hand avsedd att minska krockvåldet i högre hastigheter och är som mest effektiv i hastigheter över 70 km/h (43 mph) men mindre effektiv i lägre hastigheter.

  1. 1 Collision Avoidance