Reducerad larmnivå*

Reducerad larmnivå stänger av vissa typer av larmsensorer så att larmet inte aktiveras felaktigt t.ex. vid färd med bilfärja.

Larmets rörelse- och lutningssensorer stängs av när reducerad larmnivå är aktiverat. Larmet reagerar då inte på rörelser inuti bilen.

Funktionen kan aktiveras i bilens centerdisplay eller när bilen låses med Volvo Cars-appen.

Reducerad larmnivå stängs av efter varje användningstillfälle och måste därefter aktiveras på nytt.

Aktivera reducerad larmnivå i bilens centerdisplay

Välj iCup-2037-Settings symbol.
Välj Reglage.
Aktivera Reducerad larmnivå.

Funktionen är aktiv tills bilen körs, och måste därefter aktiveras på nytt.

Reducerad larmnivå kan även stängas av i inställningsmenyn.

  1. * Tillval/tillbehör.

Relaterade dokument