Återställningssekvens för klämskydd

Om ett problem skulle uppstå med de elektriska funktionerna för fönsterhissarna kan en återställningssekvens testas.

 Varning

Om startbatteriet kopplats bort måste funktionen för automatisk öppning och stängning återställas för att fungera korrekt. Återställning måste ske för att klämskyddet ska fungera.

Vid problem med panoramatak, kontakta verkstad1.

Återställ fönsterhiss

Börja med fönstret i stängt läge.
Manövrera sedan reglaget i det manuella läget 3 gånger uppåt mot stängt läge.
Systemet initieras automatiskt.

Om problem kvarstår, kontakta verkstad.

  1. 1 En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.