Sätta dit och ta bort insynsskydd*

I utfällt läge förhindrar insynsskyddet insyn i lastutrymmet.

Sätta dit insynsskydd

P5-1617-V90-load cover installing
P5-Icon red arrow 1

För in det ena av insynsskyddets ändstycken i försänkningen i sidopanelen i lastutrymmet.

P5-Icon red arrow 2

För sedan in det andra ändstycket i försänkningen i sidopanelen på motsatta sidan.

P5-Icon red arrow 3

Tryck ned ändstycket på båda sidorna – ett i taget.

När ett klickljud hörs och den röda markeringen på respektive ändstycke försvunnit sitter insynsskyddet fast – kontrollera att det sitter fast ordentligt.
P5-1617-V90-load cover front flap

Fäll fram insynsskyddets främre täckskiva för att eliminera mellanrum mellan insynsskydd och baksätets ryggstöd.

 Viktigt

Täckskivan har två plastdetaljer som fungerar som support för att hålla den på plats.

Plastdetaljerna får inte användas att hänga bärkassar på. De inte är konstruerade för detta och kan gå sönder.

Om skyddsnät* ska användas samtidigt med insynsskydd ska skyddsnätet monteras först.

Ta bort insynsskydd

I infällt läge:
Tryck in knappen på ett av det infällda insynskyddets ändstycken och lyft ur den änden.
Vinkla upp/ut skyddet försiktigt.
Det andra ändstycket lossar då automatiskt och skyddet går att lyfta ut ur lastutrymmet.
  1. * Tillval/tillbehör.