Översikt av centerdisplay

Från centerdisplayen styrs många av bilens funktioner. Här presenteras centerdisplayen och dess möjligheter.

Hemvy

iCup-2037-Overview of the home view
Hemvyn är den första vy som visas då skärmen startas.

Hemvyn består av fyra delvyer som visar de senast använda apparna. Från hemvyn nås även centerdisplayens olika vyer såsom klimatvyn, kameravyn, appvyn och notifikationsvyn.

Kameravy

iCup-2037-Camera view center display
Kameravyn visar parkeringshjälpkamerorna (PAC1) som visar en sammansatt 360°-vy samt en separat vy för de fyra respektive kamerorna: bakre, främre, vänster eller höger kameravy.

Appvy

iCup-2037-App pane
Vyn för appar som har laddats ner (tredjepartsappar) eller för bilens inbyggda funktioner.

 OBS

Vid behov kan klimatanläggningen användas för att kyla ner mediasystemet i centerdisplayen. I de fallen visas meddelandet Kyler infotainmentsystemet i förardisplayen.
  1. 1 Park Assist Camera