Att läsa ägarmanualen

För att lära känna din nya bil, läs ägarmanualen redan före den första åkturen.

Att läsa ägarmanualen är ett sätt att bekanta sig med nya funktioner, få råd om hur bilen ska hanteras i olika situationer och lära sig utnyttja bilens alla finesser. Var uppmärksam på de säkerhetsanvisningar som finns i ägarmanualen.

Det pågår ständigt ett utvecklingsarbete för att förbättra vår produkt. Modifieringar kan medföra att information, beskrivningar och illustrationer i ägarmanualen skiljer sig från utrustningen i bilen. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.

© Volvo Car Corporation

Tillval/tillbehör

I ägarmanualen beskrivs, förutom standardutrustning, även tillval (fabriksmonterad utrustning) och vissa tillbehör (eftermonterad extrautrustning).

Alla, vid tid för publicering, kända typer av tillval/tillbehör markeras med en asterisk: *.

Den utrustning som beskrivs i ägarmanualen finns inte i alla bilar – de är olika utrustade beroende på anpassningar till olika marknaders behov och nationella eller lokala lagar och bestämmelser.

Syftet med ägarmanualen är att förklara alla funktioner, tillval och tillbehör som är möjliga i en Volvo. Den är inte tänkt som en garanti för att alla dessa funktioner och tillval är inkluderade i varje bil. Viss terminologi kan skilja sig från den terminologi som används inom försäljning, marknadsföring och reklammaterial.

Vid osäkerhet om vad som är standard eller tillval/tillbehör, kontakta en Volvoåterförsäljare.

Särskilda texter

 Varning

Varningstexter upplyser om risk för personskada.

 Viktigt

Viktigt-texter upplyser om risk för materiella skador.

 OBS

Obs-texter ger råd eller tips som underlättar vid användande av t.ex. finesser och funktioner.

Dekaler

I bilen finns olika typer av dekaler som är till för att förmedla viktig information på ett tydligt sätt. Dekalerna finns i bilen i följande fallande grad av varning/information.

Varning för personskada

P5-1507-Decal warning

Svarta ISO-symboler på gult varningsfält, vit text/bild på svart meddelandefält. Används för att påvisa förekomst av fara som, om varningen ignoreras, kan resultera i allvarlig personskada eller dödsfall.

Risk för egendomsskada

P5-1507-Decal notice

Vita ISO-symboler och vit text/bild på svart eller blått varningsfält och meddelandefält. Används för att påvisa förekomst av fara som, om varningen ignoreras, kan resultera i skador på egendom.

Information

P5-1507-Decal information

Vita ISO-symboler och vit text/bild på svart meddelandefält.

 OBS

De dekaler som visas i ägarmanualen gör inte anspråk på att vara exakta avbildningar av de som finns i bilen. Syftet är att visa ungefär hur de ser ut och ungefär var på bilen de finns. Den information som gäller just din bil finns på respektive dekal på din bil.

Bilder och videoklipp

Bilder och videoklipp som används i ägarmanualen är ibland schematiska och är avsedda att ge en helhetsbild eller exempel på en viss funktion. De kan avvika från bilens utseende beroende på utrustningsnivå och marknad.

  1. * Tillval/tillbehör.