Trygghetsbelysning

Trygghetsbelysningen tänds när bilen låses upp och används för att tända bilens belysning på avstånd.

Funktionen aktiveras när bilen låses upp. I dagsljus aktiveras positionsljus, inre taklampor, golvbelysning och bagage/lastutrymmets belysning. Vid svagt dagsljus eller mörker aktiveras även nummerskyltsbelysning och belysning i yttre handtag* med dess ljuskälla riktad mot marken.

Belysningen hålls tänd ca 2 minuter om ingen dörr öppnas. Om en dörr öppnas inom aktiveringstiden kommer tiden för den interiöra belysningen och belysningen i yttre handtag* att förlängas.

Funktionen kan aktiveras och deaktiveras via centerdisplayen.

  1. * Tillval/tillbehör.