Godkännande av villkor och datainsamling

Meddelanden om olika villkor och datainsamling kan visas i centerdisplayen. Insamling av data sker till exempel för att ge bättre säkerhets-, bil- och appfunktioner.

Första gången du använder din bil öppnas en guide i centerdisplayen som hjälper dig attutföra olika inställningar. I samband med guiden uppmanas du även att ge ditt medgivande till olika typer av villkor och insamling av information.

Uppmaningar om medgivanden kan även visas vid till exempel:

  • Första användning av appar och tjänster
  • Nya användarprofiler
  • Utloggning och radering av användarprofiler
  • Ägarbyte
  • Återställning av inställningar
För att nå integritetsinställningar:
Tryck på iCup-2037-Settings symbol i centerdisplayen.
Tryck därefter på Integritet.
Välj sedan Integritetsinställningar för Volvo, Datadelning med Google eller Juridisk information från Google.

Vissa inställningar kan endast göras från en profil som har administrativa rättigheter.

Godkänna användarvillkoren för internet1

Tryck på iCup-2037-Settings symbol.
Välj Profiler.
Välj Användarvillkor för internet och följ instruktionerna.

Användarvillkoren behöver godkännas en gång per bil för att internet ska kunna användas.

  1. 1 Gäller vissa marknader.