Google Maps

Appen Google Maps innehåller kartor och ger tillgång till exempelvis trafikinformation, vägvisning samt information om var lämpliga laddstationer finns.
P6-2037-GoogleMapsIcon

Det går att använda Maps både när bilen är internetansluten och när den inte är det, men mängden tillgängliga tjänster är fler då internetanslutning finns.

Samma information i bilen som på andra enheter

Att koppla sitt Google-konto till den aktiva användarprofilen gör dessutom tjänsterna mer personligt utformade. Resmål angivna på andra enheter, såsom hem, arbete, favoriter och senaste sökningar, visas. Ändrar man något på en enhet ändras det även i Maps, under förutsättning att enheten och bilen är inloggad på samma Google-konto.

Röststyrning

Maps går även att styra med rösten med hjälp av Google -assistenten1.

 OBS

Instruktionerna ovan är allmänt beskrivna och inbegriper tredjepartsleverantörer. Tillgänglighet, förfarande och funktionalitet kan komma att ändras eller variera.

 Varning

Tänk på följande:
  • Rikta all uppmärksamhet på vägen och lägg i första hand all koncentration på körningen.
  • Följ gällande trafiklagstiftning och kör med gott omdöme.
  • Vägförhållanden kan på grund av t.ex. väderförhållanden eller årstid göra vissa rekommendationer mindre tillförlitliga.
  1. 1 Google -assistenten finns ännu inte på alla språk.