Volvo Assistance utomlands

Assistanstjänsterna kan variera vid körning mellan länder.

När du trycker på SOS-knappen kopplas du alltid till Volvo Assistance eller en larmcentral på den marknad där bilen befinner sig.

När du trycker på ON CALL-knappen kopplas du alltid till ditt hemlands Volvo Assistance.

För mer information, kontakta en Volvoåterförsäljare.

Relaterade dokument