Växlingsindikator

Växlingsindikatorn i förardisplayen visar aktuell växel vid manuell växling och när det är lämpligt att lägga i nästa växel för en så bra bränsleekonomi som möjligt.

För en miljöanpassad körning vid manuell växling är det viktigt att köra på rätt växel och att växla i god tid.

P5-22w22-iCup-Gear shift mode B in driver display
Växlingsindikator i förardisplayen.

Växlingsindikatorn visas i växelläge B. Växlingsindikatorn visar aktuell växel i förardisplayen och indikerar rekommenderad växling till en högre växel med ett blinkande plustecken.

Relaterade dokument