Stänga av bil

Bilen stängs av med hjälp av startvredet i tunnelkonsolen.
P5-21w22-Start/stop switch
Startvredet i tunnelkonsolen.
För att stänga av bilen:
Vrid startvredet medurs och släpp.
Bilen stängs av och startvredet återgår automatiskt till ursprungsläget.

Om växelväljaren inte är i läge P eller om bilen rullar:

Vrid startvredet medurs och håll tills bilen stängs av.