Använda blinkers

Bilens blinkers manövreras med vänster rattspak. Blinkerlamporna blinkar tre gånger eller kontinuerligt, beroende på hur långt uppåt eller nedåt spaken förs.
P5-1617-S90/V90 Turn signals
Blinkers.

Kort blinksekvens

P5-Icon red arrow 1För rattspaken uppåt eller nedåt till första läget och släpp. Blinkerlamporna blinkar tre gånger.

 OBS

  • Denna automatiska blinksekvens kan avbrytas genom att rattspaken omedelbart förs i motsatt riktning.
  • Om symbolen för blinker i förardisplayen blinkar snabbare än normalt – se meddelande i förardisplayen.

Kontinuerlig blinksekvens

P5-Icon red arrow 2För rattspaken uppåt eller nedåt till yttersta läget.

Spaken stannar i sitt läge och förs tillbaka för hand eller automatiskt av rattrörelsen.