Displayvisning för körfältsassistans

Körfältsassistans (LKA1) visualiseras med en symbol i förardisplayen för olika situationer.
Px-2037-iCup-Lane Keeping Aid symbol in driver display

Här följer några exempel på symbolens utseende och vid vilken situation den visas:

Tillgänglig

Px-2037-iCup-Lane Keeping Aid lane lines detected
Tillgänglig – symbolens sidolinjer är vita.

Körfältsassistans läser av körfältets ena eller båda sidolinjer.

Otillgänglig

Px-2037-iCup-Lane Keeping Aid cannot detect lines
Otillgänglig – symbolens sidolinjer är släckta.

Körfältsassistans kan inte läsa av körfältets sidolinjer, hastigheten är för låg eller vägen är för smal.

Indikering av styrhjälp/varning

Px-2037-iCup-Lane Keeping Aid steering assistance
Styrhjälp/varning – symbolens sidolinjer är färgade.

Körfältsassistans indikerar att systemet varnar och/eller försöker styra tillbaka bilen in i körfältet.

  1. 1 Lane Keeping Aid