Yttre sidokrockkuddar

De yttre sidokrockkuddarna, på förar- och passagerarplats, verkar för att skydda bröstet och höften vid en kollision.
Px-21w46–Safety–Near-side airbag

De yttre sidokrockkuddarna är monterade i framsätenas yttre ryggramar och hjälper till att skydda förare och passagerare i framsätet.

Vid en tillräckligt kraftig kollision reagerar sensorer och den yttre sidokrockkudden blåses upp. Krockkudden blåses upp mellan den åkande och dörrpanelen och dämpar stöten för den åkande i kollisionsögonblicket. När krockkudden pressas ihop under krocken töms den. Den yttre sidokrockkudden blåses normalt endast upp på krocksidan.

 Varning

Volvo rekommenderar att en auktoriserad Volvoverkstad kontaktas för reparation. Felaktigt ingrepp i sidokrockkuddesystemet kan orsaka felaktig funktion och få allvarliga personskador till följd.

 Varning

Placera inga föremål i området mellan sätets yttre sida och dörrpanelen eftersom detta område kan påverkas av sidokrockkudden.

Volvo rekommenderar att endast överdragsklädslar som godkänts av Volvo används. Andra klädslar kan hindra sidokrockkuddarnas funktion.

 Varning

Sidokrockkudden är ett komplement till säkerhetsbältet. Använd alltid säkerhetsbältet.

Sidokrockkuddar och barnskydd

Barnstolens eller barnkuddens skyddsegenskaper påverkas inte negativt av sidokrockkudden.

Relaterade dokument