Laddstatus i bilens laddintag

LED-lampan i bilens laddintag visar aktuell status för pågående laddning. I nedan tabell förklaras LED-lampans olika sken.
LED-lampans skenInnebörd
VittLedljus
GultVäntläge1 – väntar på att laddning ska starta.
Blinkande gröntLaddning pågår2.
GröntLaddning klar3
Rött

Ett fel har uppstått. Kontrollera laddkabelns anslutning mot bilens laddintag och strömkällan.

Återstarta därefter laddning med följande steg:
  1. Dra ut laddkabeln från laddintaget.
  2. Avvakta en stund.
  3. Återanslut laddkabeln i laddintaget.
  4. Om problemet kvarstår – kontakta din Volvoåterförsäljare.

Blått

Schemalagd laddning aktiverad.

  1. 1 T.ex. efter att en dörr har öppnats eller om laddkabelns handtag inte är fastlåst.
  2. 2 Ju långsammare blinkning, desto närmare fulladdat.
  3. 3 Slocknar efter en stund.