Manuellt framsäte

För att öka din sittkomfort har bilens framsäten olika inställningsmöjligheter.
P5-1646-Front seat manuel adjustment
  1. P5-Icon red circle 1Höj/sänk sittdynans framkant* genom att pumpa upp/ner.1
  2. P5-Icon red circle 2Ändra sittdynans längd* genom att dra upp spaken och föra dynan framåt/bakåt med handen.
  3. P5-Icon red circle 3Justera sätet framåt/bakåt genom att lyfta handtaget och ställa in rätt avstånd till ratt och pedaler. Kontrollera att sätet är spärrat då inställningen har ändrats.
  4. P5-Icon red circle 4Ändra svankstödet* genom att trycka på knappen uppåt/nedåt/framåt/bakåt.2
  5. P5-Icon red circle 5Höj/sänk sätet genom att justera reglaget upp/ner.
  6. P5-Icon red circle 6Ändra ryggstödets lutning genom att vrida ratten.

 Varning

Ställ in rätt körställning på förarsätet innan körning påbörjas, aldrig under färd. Var förvissad om att sätet är i låst läge för att undvika personskada vid en eventuell hård inbromsning eller olycka.
  1. * Tillval/tillbehör.
  2. 1 Gäller endast förarstolen.
  3. 2 Gäller för fyrvägssvankstöd*. Tvåvägssvankstöd* regleras framåt/bakåt.