Ta bort appar

Det går att ta bort installerade appar1 på olika sätt.

Ta bort appar via appvyn

Öppna appvyn iCup-2037-App view symbol.
Tryck på och håll inne den app som ska tas bort så att en papperskorg visas längst ner.
Dra appen till papperskorgen och släpp den.
Bekräfta borttagningen.

Ta bort appar via inställningar

Gå till inställningar iCup-2037-Settings symbol längst ner i centerdisplayen.
Gå till Applikationer.
Välj att visa alla installerade appar och välj därefter den app som ska tas bort.
Välj att avinstallera appen och bekräfta borttagningen.

 OBS

Om den app som ska tas bort är den enda appen i en delvy måste avinstallationen ske via inställningar.
  1. * Tillval/tillbehör.
  2. 1 Appar som levereras med bilen, s.k. grundappar, kan inte tas bort. Exempelvis telefon- eller radio*-apparna.

Relaterade dokument