Använda vindrutetorkare

Vindrutetorkarna syftar till att rengöra vindrutan. Olika inställningar för vindrutetorkarna görs med höger rattspak.
P5-1617-S90 V90 Windshield wipers and washers
Höger rattspak.
  1. P5-Icon red circle 1Tumhjulet används för att ställa in regnsensorns känslighet och torkarnas frekvens.

Enkelsvep

P5-1507-Windshield Single sweep

För spaken nedåt och släpp för att göra ett svep.

Vindrutetorkare av

P5-1507-Windshield wiper off

För spaken till läge 0 för att stänga av vindrutetorkarna.

Intervalltorkning

P5-1507-Windshield, intermittent wiping

För spaken uppåt för att torkarna ska gå i intervalltorkning. Ställ in antalet svep per tidsenhet med tumhjulet när intervalltorkning är vald.

Kontinuerlig torkning

P5-1507-Windshield continuous wiping 1

För spaken uppåt för att torkarna ska svepa med normal hastighet.

P5-1507-Windshield continuous wiping 2

För spaken ytterligare uppåt för att torkarna ska svepa med hög hastighet.

 Viktigt

Innan aktivering av torkare – säkerställ att torkarbladen inte är fastfrusna och att eventuell snö eller is på vindrutan och bakrutan är bortskrapad.