Snökedjor

Användning av snökedjor och/eller vinterdäck kan hjälpa till att förbättra drivkraften i vinterförhållanden.

Volvo rekommenderar inte användning av snökedjor på hjuldimensioner som är större än 18 tum

 Varning

Använd Volvo originalsnökedjor eller likvärdiga som är anpassade till rätt bilmodell, däck- och fälgdimensioner. Endast enkelsidiga snökedjor är tillåtna.

Vid osäkerhet om snökedjan rekommenderar Volvo att en auktoriserad Volvoverkstad kontaktas. Fel snökedja kan orsaka allvarlig skada på bilen och leda till en olycka.

Användning av snökedjor kan resultera i funktionsfel av systemet för däcktrycksövervakning*1 .

 Viktigt

Snökedjor kan användas på bilen med följande restriktioner:

 • Följ alltid tillverkarens monteringsanvisningar noggrant. Montera kedjorna så spänt som möjligt och spänn dem med jämna mellanrum.
 • Snökedjor får endast användas på framhjulen (gäller även fyrhjulsdrivna bilar).
 • Om tillbehörs-, eftermarknads- eller "special"-däck och hjul monteras, som har en annan storlek än originaldäcken och hjulen, kan i vissa fall kedjor INTE användas. Tillräckligt avstånd mellan kedjorna och bromsar, fjädring och karosskomponenter måste hållas.
 • Kontrollera lokala föreskrifter beträffande användning av snökedjor innan de monteras.
 • Överskrid aldrig kedjetillverkarens angivna högsta hastighet. Du får aldrig under några omständigheter överskrida 50 km/h (30 mph).
 • Undvik gupp, hål eller skarpa svängar när du kör med snökedjor.
 • Undvik att köra på barmark eftersom detta sliter mycket hårt på både snökedjor och däck.
 • Bilens köregenskaper kan påverkas negativt vid körning med snökedjor. Undvik snabba eller skarpa svängar, samt bromsning med låsta hjul.
 • Vissa typer av kedjor som spänns fast påverkar bromskomponenter och kan därför INTE användas.

Du kan få mer information om snökedjor från en Volvoåterförsäljare.

 1. * Tillval/tillbehör.
 2. 1 Indirect Tyre Pressure Monitoring System (ITPMS)