Använda helljus

Helljus manövreras med den vänstra rattspaken. Helljus är bilens starkaste belysning och bör användas vid mörkerkörning, så länge det inte bländar andra trafikanter, för att få bättre sikt.
All-19w17 Stalk with turning ring, high beam toggling
Rattspak med vridring.

Helljusblink

P5-Icon red arrow 1För rattspaken lätt bakåt till läget för helljusblink. Helljuset lyser tills spaken släpps.

Helljus

P5-Icon red arrow 2Helljuset kan aktiveras när rattspakens vridring står i läge P5-1707 Symbol AUTO1 eller P5-1507 Symbol low beam. Aktivera helljuset genom att föra rattspaken framåt.
P5-Icon red arrow 3Deaktivera genom att föra rattspaken bakåt.

 OBS

När helljuset har aktiverats kan det deaktiveras genom att föra rattspaken bakåt till antingen position P5-Icon red arrow 1 eller P5-Icon red arrow 3.

När helljuset är aktiverat lyser symbolen P5-1507 Symbol high beam i förardisplayen.

  1. 1 När halvljuset är tänt.